Noteikumi

Grozā (0) preces

Mājaslapas lietošanas noteikumi


Pirms www.dansg.lv mājas lapas lietošanas, turpmāk – mājaslapa, lūdzam iepazīties ar mājaslapas lietošanas noteikumiem, turpmāk – noteikumi.

Uzsākot mājaslapas lietošanu, jūs piekrītat šos noteikumus ievērot.

  • Mājaslapas izveides un uzturēšanas mērķis ir informēt tās lietotājus par Dans G piedāvātajiem pakalpojumiem, sadarbības partneriem, precēm, to izmantošanu.
  • Mājaslapas informācijai neatkarīgi no tās satura, formas piem., raksti, cenas, attēli, preses relīzes, jaunumi u.c. ir tikai informatīvs raksturs.
  • Dans G ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, izņemt vai grozīt mājaslapā ietverto informāciju.
  • Dans G rūpējas par informācijas regulāru atjaunošanu un pilnveidošanu.
  • Dans G mājaslapas lietotājiem ir iespēja izmantot interneta mājaslapā esošo funkcionālo risinājumu – veikt preču pasūtījumus, ievērojot visus norādījumus. Šādā veidā – caur internetu pasūtot preci, starp patērētāju un pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju tiek slēgts distances līgums. Nepieciešamās preces vai pakalpojuma iegādei patērētājam vairs nav jāierodas klātienē pie pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja. Distances līgums ir vienošanās starp patērētāju un pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, pamatojoties uz pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja izplatītu piedāvājumu – šajā gadījumā preces un pakalpojumus redz internetveikala elektroniskā katalogā, bet gala cenas – pasūtījuma grozā. Pasūtījuma veikšana, noklikšķinot uz Veikt pasūtījumu, ir apliecinājums tam, ka pieteikuma veicējs (fiziska persona vai juridiska persona) ir iepazinies ar šo Distances līgumu (turpmāk Līgums) par preču pirkšanu un piegādi un ir to noslēdzis. Pieteikuma veicējs piekrīt Distances līgumam un apliecina, ka ievēros mājas lapas www.dansg.lv noteikumus, izlasījis attiecīgās preces aprakstu, cenu, redzējis piešķirto atlaidi, piekrīt maksāšanas un piegādes pakalpojuma izpildes kārtībai un laikam. www.dansg.lv publicētā informācija un noteikumi ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadīsies no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Šis Līgums ir sastādīts latviešu valodā. Pasūtītājs ar Līguma noslēgšanu apliecina, ka visi Līguma nosacījumi viņam ir skaidri, un viņš tos uzņemas neapšaubāmi un pilnā apjomā. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pasūtītājs atbilstoši Līguma nosacījumiem ir veicis Pakalpojuma pasūtījumu un ir noslēgts uz laiku līdz saistību izpildei.
  • Preču piegāde notiek 2-5 darba dienu laikā pēc apmaksas, izņēmuma gadījumos var notikt piegāde uz nākamo nedēļu. Preces var atgriezt 14 dienu laikā, piesakot atgriešanu uz pda@dansg.lv. Var atgriezt caur Omniva pakomātu, samaksājot par šo pakalpojumu Omnivai.‌ Vai DPD vai Venipak. Precēm jābūt nelietotām un nesabojātām, un sūtījumam jāpievieno izdrukāts pasūtījuma apstiprinājums. Atpakaļsūtīšanas izmaksas sedz klients. Nauda par atgrieztu, nebojātu preci tiek atgriezta 7-14 dienu laikā. Atmaksa tiek veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Pasūtītājs izmantojis sākotnējam darījumam, ja vien Pasūtītājs nav skaidri paudis vēlmi to darīt citādi.
  • Mājaslapa var saturēt saites uz trešo personu mājaslapām. Dans G neuzņemas atbildību par trešo personu mājaslapu saturu un tajā piedāvātajiem pakalpojumiem, precēm. Dans G neuzņemas atbildību par tehniskām kļūdām, kas var rasties funkcionālo risinājumu izmantošanas laikā. Šo funkcionālo risinājumu izmantošana jebkurā gadījumā nerada Dans G pienākumu nodrošināt šāda veida pakalpojumus, jo traucēta ir informācijas aprite.
  • Mājaslapa ir Dans G īpašums. Bez rakstveida piekrišanas ir aizliegta mājaslapas satura un tajā iekļautās informācijas pavairošana, izplatīšana, pārveidošana, papildināšana vai reproducēšana.
 
SIA DANS G, PVN reģ. LV40003307817, Priežu 12, Ikšķile, Ikšķiles novads, Latvija, LV5052. Bankas konts: SEB Banka, UNLA LV2X, LV42UNLA0001200469721. Preču izsniegšana: Cesvaines 3, Rīga, LV1073, Birojs: Zemitanu 9, Rīga, LV1012. T: 371 28665844
Visas tiesības aizsargātas

2024 Dans - G